ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYNIKÓW
REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO

PUBLIKACJA DANYCH NA STRONACH WWW

 

Wynik badań ankietowych publikowane są na stronach www poszczególnych wydziałów

 

Kryteria oceny:

 

 kryteria oceny

 

 

Wyniki ankiet studenckich w roku akademickim  2018/2019

  1. Sumaryczny rozkład procentowy w skali ocen:

 

I, II stopień, stacjonarne/niestacjonarne

 

 Bez tytułu

 

III, stopień, stacjonarne

 

 

  1. Uśrednione wyniki ocen dla poszczególnych kryteriów uwzględnionych w ankiecie (wraz z oznaczeniem poziomu wartości średniej)

 

I, II stopień, stacjonarne/niestacjonarne

 

 Bez tytułu

Lp.

Kryterium oceny

Średnia

1.

Wysoka kultura osobista prowadzącego oraz szacunek i otwartość wobec studentów stwarzały przyjazną atmosferę na zajęciach, sprzyjającą procesowi uczenia się.

4,95

2.

Na początku zajęć zostały jasno określone cele kształcenia – efekty do osiągnięcia przez studenta w trakcie zajęć, jak również  zrozumiale określone kryteria wymagań i warunki zaliczenia przedmiotu.

4,93

3.

Zajęcia były prowadzone w sposób: zrozumiały, interesujący, uporządkowany, motywujący do nauki, skłaniający do myślenia.

4,88

4.

Zajęcia zaczynały i kończyły się punktualnie  oraz odbywały systematycznie, zgodnie z planem lub ustalonym harmonogramem.

4,94

5.

Wystawiane oceny były obiektywne i w pełni odzwierciedlały osiągnięte przez studentów efekty kształcenia.

4,92

6

Średnia wszystkich ocen

4,92

 

III, stopień, stacjonarne

Lp.

Kryterium oceny

Średnia

1.

Wysoka kultura osobista prowadzącego oraz szacunek i otwartość wobec studentów stwarzały przyjazną atmosferę na zajęciach, sprzyjającą procesowi uczenia się.

4,92

2.

Na początku zajęć zostały jasno określone cele kształcenia – efekty do osiągnięcia przez studenta w trakcie zajęć, jak również  zrozumiale określone kryteria wymagań i warunki zaliczenia przedmiotu.

4,90

3.

Zajęcia były prowadzone w sposób: zrozumiały, interesujący, uporządkowany, motywujący do nauki, skłaniający do myślenia.

4,85

4.

Zajęcia zaczynały i kończyły się punktualnie  oraz odbywały systematycznie, zgodnie z planem lub ustalonym harmonogramem.

4,93

5.

Wystawiane oceny były obiektywne i w pełni odzwierciedlały osiągnięte przez studentów efekty kształcenia.

4,82

6

Średnia wszystkich ocen

4,88

 

 

  1. Statystyki

 

Statystyki ankiety I, II stopień, stacjonarne/niestacjonarne

Liczba studentów: 142

Liczba ankiet: 1245

Liczba ocenionych pracowników: 55

Liczba ocenionych zajęć: 123

Liczba komentarzy zajęć: 5

 

Statystyki ankiety III, stopień, stacjonarne

Liczba studentów: 14

Liczba ankiet: 103

Liczba ocenionych pracowników: 12

Liczba ocenionych zajęć: 21

Liczba komentarzy zajęć: 0

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ANKIETY OCENY PRACY DZIEKANAT

 

Wynik badań ankietowych publikowane są na stronach www poszczególnych wydziałów

 

Kryteria oceny:

 

 kryteria oceny

 

 

 

Wyniki ankiety oceny pracy dziekanatu w roku akademickim  2018/2019

  1. Sumaryczny rozkład procentowy w skali ocen:

 

Dziekanat studiów pierwszego i drugiego stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne

 

 Bez tytułu

 

 

Dziekanat studiów trzeciego stopnia studia stacjonarne

 

 Bez tytułu

 

 

 

  1. Uśrednione wyniki ocen dla poszczególnych kryteriów uwzględnionych w ankiecie (wraz z oznaczeniem poziomu wartości średniej)

 

Dziekanat studiów pierwszego i drugiego stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne

Lp.

Kryterium oceny

Średnia

1.

Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie?

4,06

2.

Czy pracownicy Dziekanatu przestrzegają godzin urzędowania, (punktualność otwierania)?

4,73

3.

Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji  w sposób miły i taktowny?

4,73

4.

Czy uważasz, że uzyskane informacje są kompletne i rzetelne?

4,69

5.

Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom?

4,52

6.

Czy zdarzyło się, że dziekanat odmówił załatwienia Twojej sprawy?

4,14

7

Średnia wszystkich ocen

4,48

 

 

 

 

 

Dziekanat studiów trzeciego stopnia studia stacjonarne

Lp.

Kryterium oceny

Średnia

1.

Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie?

4,83

2.

Czy pracownicy Dziekanatu przestrzegają godzin urzędowania, (punktualność otwierania)?

4,93

3.

Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji  w sposób miły i taktowny?

4,93

4.

Czy uważasz, że uzyskane informacje są kompletne i rzetelne?

4,86

5.

Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom?

4,71

6.

Czy zdarzyło się, że dziekanat odmówił załatwienia Twojej sprawy?

4,71

7

Średnia wszystkich ocen

4,83

 

  1. Statystyki

Statystyki ankiety:

Dziekanat studiów pierwszego i drugiego stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne

Liczba ankiet w stosunku do liczby studentów  48 %

Dziekanat studiów trzeciego stopnia studia stacjonarne

Liczba ankiet w stosunku do liczby studentów  56%