Wydziałowy Koordynator ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Dr hab. inż. Ewa WIŚNIOWSKA, prof. PCz

Zastępca Wydziałowego Koordynatora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,

dr inż. Magdalena MADEŁA

 

Zespół ds. Zasobów Materialnych i Infrastruktury

dr hab. inż. Iwona ZAWIEJA, prof. PCz - Przewodnicząca

dr inż. Agnieszka JACHURA

dr inż. Andrzej KACPRZAK

Marek MAKUŁA

mgr Monika KOZIEŁ

 

Zespół ds. Monitorowania karier Absolwentów

prof. dr hab. inż. Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA – Przewodnicząca
dr inż. Iwona KUPICH
dr inż. Joanna RUDNIAK
dr inż. Dariusz WAWRZYŃCZAK

Zespół ds. Dyplomowania

dr hab. inż. Joanna LACH, prof. PCz – Przewodnicząca
dr inż. Ewa OKONIEWSKA
dr inż. Michał TURSKI

dr inż. Andrzej KACPRZAK
Mateusz LORENS - Przedstawiciel studentów

 

Zespół ds. Praktyk Studenckich

dr hab. inż. Jolanta SOBIK-SZOŁTYSEK, prof. PCz – Przewodnicząca
dr hab. inż. Paweł MIREK, prof. PCz
dr inż. Robert ZARZYCKI

dr inż. Ewa SIEDLECKA
Mateusz LORENS - Przedstawiciel studentów

 

Zespół ds. Ankietyzacji Studentów

dr inż. Rafał NOWAK – Przewodniczący
dr inż. Iwona DESKA

dr inż. Robert ZARZYCKI
dr inż. Przemysław SZYMANEK
Maciej BADURA - Przedstawiciel studentów

 

Zespół ds. Hospitacji Zajęć

dr inż. Beata BIEŃ – Przewodnicząca
dr Aleksandra ŚCIUBIDŁO

 

Zespół ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym

dr inż. Renata WŁODARCZYK – Przewodniczący

dr hab. inż. Rafał RAJCZYK, prof. PCz.
dr hab. inż. Paweł MIREK, prof. PCz

Zespół ds. Kształcenia na Studiach Doktoranckich

dr hab. inż. Lidia DĄBROWSKA, prof. PCz – Przewodnicząca
dr hab. inż. Tomasz CZAKIERT, prof. PCz
dr hab. inż. Katarzyna WYSTALSKA, prof. PCz
mgr inż. Dorota BIELECKA
mgr Jolanta Kozak - Przedstawiciel doktorantów

Zespół ds. Nowoczesnych Technik Nauczania

dr hab. Agata ROSIŃSKA, prof. PCz – Przewodnicząca
dr inż. Renata WŁODARCZYK
dr hab. inż. Artur BŁASZCZUK, prof. PCz

 

Zespół ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się Poza Systemem Studiów na PCz

dr hab. inż. Ewa OCIEPA, prof. PCz. – Przewodnicząca

dr hab. inż. Piotr LIS, prof. PCz

dr inż. Urszula KĘPA

dr inż. Marcin PANOWSKI

 

Zespół ds. Kształcenia

dr inż. Rafał JASIŃSKI – Przewodniczący
dr hab. inż. Jolanta SOBIK-SZOŁTYSEK, prof. PCz – Koordynator ds. Kierunku Inżynieria Środowiska

dr inż. Magdalena MADEŁA – Koordynator ds. Kierunku Biotechnologia

dr inż. Marcin PANOWSKI – Koordynator ds. Kierunku Energetyka

Klaudia Całus - Przedstawiciel studentów

 

Zespół ds. kierunku lnżynieria środowiska

Dr hab. inż. Jolanta Sobik-Szołtysek prof,PCz - przewodnicząca

Dr hab. inż, Tomasz Kamizela prof.PCz - członek

Dr hab. inz. Agata Rosińska prof.PCz - członek

Dr inż. Elżbieta Sperczyńska - członek

Dr inz. Beata Karwowska - człone

 

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

dr hab. inż. Ewa WIŚNIOWSKA, prof. PCz – Przewodnicząca

dr inż. Magdalena MADEŁA – zastępca Przewodniczącego

dr hab. inż. Iwona ZAWIEJA, prof. PCz

prof. dr hab. inż. Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA

dr hab. inż. Joanna LACH, prof. PCz

dr hab. inż. Jolanta SOBIK-SZOŁTYSEK, prof. PCz

dr inż. Rafał NOWAK

dr inż. Beata BIEŃ

dr inż. Renata WŁODARCZYK

dr hab. inż. Lidia DĄBROWSKA, prof. PCz

dr hab. Agata ROSIŃSKA, prof. PCz

dr inż. Rafał JASIŃSKI

dr hab. inż. Ewa OCIEPA, prof. PCz