b1_sample_no logo.jpg

24 września 2020 r. uruchomiony zostanie nabór zgłoszeń do 5. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. Nabór będzie prowadzony do 6 listopada 2020 r. poprzez stronę internetową www.slaskifestiwalnauki.pl.

Studenci oraz doktoranci posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd – moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wysokość dofinansowania w roku 2020 wynosi:

  • do 1.000 zł na semestr - dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
  • do 4.000 zł - dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
  • do wysokości kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

zajawka

Industriada to Święto Szlaku Zabytków Techniki, które na stałe wpisało się w kalendarium wydarzeń województwa śląskiego. Politechnika Częstochowska uczestniczy w tegorocznej Industradzie, której motywem przewodnim jest „Natura w przemyśle. 

Naszych naukowców możecie spotkać 26 września przy Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach.

Serdecznie zapraszamy! .

Tegoroczny program znajdziecie tu: http://industriada.pl/program/

Inauguracja 2020 2021 Gotowe 2

Informujemy, że Studium Języków Obcych 24.09.2020 otwiera zapisy na lektorat języka obcego. Zapisy odbywają się on-line na platformie e-learningowej Politechniki Częstochowskiej i dotyczą jedynie studentów rozpoczynających naukę języka obcego.

W celu zapisania się do grupy językowej należy wejść na stronę SJO: www.sjo.pcz.pl lub kliknąć w link do kursu Zapisy na lektorat dla studentów rozpoczynających zajęcia z j. obcego - 2020-21 https://moodle.pcz.pl/course/view.php?id=12

Studenci kontynuujący naukę języka w SJO otrzymają informację dotyczącą szczegółów zajęć od prowadzących drogą elektroniczną.